Drink aan de vijver van Jeanine

Vosdelle picnic juli 2020 (foto credits: Eddy Olislaeger)

De eerste golf van de corona epidemie maakte het onmogelijk voor onze leden om nog samen te komen om te schilderen.  Net zoals andere verenigingen moesten we onze activiteiten staken.  Bovendien hadden de gemeentelijke autoriteiten het Gemeenschapscentrum Felix Sohie gesloten.  Heel wat leden bleven thuis verder schilderen.  Anderen lastten een pauze in.  Maar allen misten wel het sociaal contact en de interactie met de groep.

Op het einde van de maand juli  kwamen we voor het eerst terug samen voor een drink aan de vijver van Jeanine.  We kregen voor deze ontmoeting de toelating van de burgemeester op voorwaarde dat we ons zouden houden aan de gangbare corona maatregelen, in de eerste plaats afstand houden.  De adviezen werden strikt opgevolgd en we konden genieten van een heerlijke zomerse dag in een idyllische omgeving.

Met dank aan allen die hebben bijgedragen tot het welslagen van deze gezellige namiddag.

 

1 reactie
Write a comment