Historiek

Historiek van onze vereniging in een notedop

Vrij Atelier Vosdelle werd opgericht in 1977 door een handvol  Hoeilaartse kunstenaars , waaronder Raymond De Gryse en zijn zus Jacqueline, Maurits Pirquin en Emile Tastenoy, met eerstgenoemde als voorzitter.  Het eerste atelier bevond zich in de Vosdellestraat, Hoeilaart.

Raymond Degryse
Raymond De Gryse
Voorzitter (1977-?)

Het atelier in de Vosdellestraat werd snel te klein.  We verhuisden dan ook naar een lokaal in de voormalige gemeenteschool, waar later het huidige Gemeenschapscentrum Felix Sohie zou komen.

Jacqueline Degryse (foto credits: Eddy Olislaeger)
Jacqueline De Gryse
Voorzitter (?-2000)

Toen Raymond De Gryse ziek werd, nam zijn zus het voorzitterschap over. Ondertussen was de groep kunstenaars uitgegroeid tot een 30-tal leden en kreeg een ruimer lokaal toegewezen in hetzelfde gebouw.  In 2000 werd Willy Ophalvens voorzitter en bleef die taak uitvoeren tot zijn vertrek in 2016. In die periode werd onze naam gewijzigd tot Vrij Kunstatelier Vosdelle.

Willy Ophalvens
Willy Ophalvens
Voorzitter (2000-2016)
Eenheid in verscheidenheid
Het principe dat ieder lid een vrije keuze maakt heeft zich ertoe geleid dat wij op een bepaald moment onze naam hebben veranderd in Vrij Kunstatelier Vosdelle.
Bestuurslid
Wat achtergrond informatie over een paar leden die een belangrijke rol hebben gespeeld bij Vrij Kunstatelier Vosdelle
Raymond De Gryse: Borstbeeld

Het hele oeuvre van Raymond De Gryse wordt gekenmerkt door een zeer originele stijl die hij zich reeds vanaf zijn beginperiode wist eigen te maken. Zijn vele werken zijn altijd modern-figuratief en bezield door een diepe gevoeligheid die de bewerkte materie leven inblaast en de kunstliefhebber rechtstreeks aanspreekt.  De verscheidenheid in de gekozen onderwerpen (religieuze figuren, naakten, scènes uit het ambachtsleven, borstbeelden,…) en in de bewerkte materialen (hout, steen, klei, brons, plaaster,…) vertaalt zijn onuitputtelijke inspiratie (bron: https://www.facebook.com/RDGryse/.)

RAYMOND DE GRYSE
Mede-stichter en eerste voorzitter (1977-?)
Jacqueline De Gryse: Aqua5
Opgegroeid aan de rand van het Zonienwoud, was Jacqueline van kleinsaf onder de indruk van bomen. Bomen vinden we ook terug in het uitgekozen schilderij, dat in de trouwzaal een plaats heeft gekregen naast het beeldhouwwerk van haar broer, Raymond De Gryse.
Haar broer studeerde destijds in Sint-Lukas te Brussel. Dat wou Jacqueline zelf ook dolgraag doen maar meisjes werden er in de jaren veertig nog niet toegelaten. Gedreven als ze was, volgde ze zes jaar les aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Brussel, waar zij les kreeg van Georges De Vlamynck en Anto Carte, en waar zij verschillende eerste prijzen in de wacht sleepte. Via de middenjury behaalde ze niet minder dan vijf diplomas, waaronder die van lerares plastische opvoeding (Bron: https://www.facebook.com/RDGryse/.)
JACQUELINE DE GRYSE
Voorzitter (?-2000)
Willy Ophalvens: Bloemen in Rood en Blauw

Willy Ophalvens studeerde grafische vormgeving aan Sint Lucas (Brussel) van 1954 tot 1958. Hij bouwde een carrière uit als grafisch kunstenaar en layout specialist, en werkte onder andere bij de uitgeverij van Het Rijk der Vrouw.  Huidig voorzitter Claudine Mertens noemt Willy “een zeer talentvol aquarellist.”  Nog volgens Claudine staken zijn collega’s veel van hem op.

WILLY OPHALVENS
Voorzitter (2000-2016)