Bezoek aan Van Gogh tentoonstelling

Vosdelle leden op Van Gogh tentoonstelling (foto credits: Yunlong Yang)

20 december 2018 — een achttal leden van Vosdelle bezoekt de Van Gogh tentoonstelling in het vroegere Beursgebouw in hartje Brussel. Officieel heet de tentoonstelling de Van Gogh Immersive experience. Dit is vooral een 3D-presentatie van het werk van de schilder. Wie echte schilderijen had verwacht komt wel bedrogen uit.

De tentoonstelling komt goed tot zijn recht in deze prachtige locatie. Deze presentatie maakt Van Gogh’s werk meer toegankelijk voor een groter publiek. Ook zijn dramatisch leven wordt getoond in 3-D. Tot slot wordt ook Van Gogh’s eigen manier van schilderen geïllustreerd dank zij een chronologisch opgebouwde slideshow.

Met dank aan allen die hebben bijgedragen tot het welslagen van deze uitstap.

[Een bijdrage van Eddy Olislaeger]

Write a comment