Claudine Mertens

Aquarellist – voorzitter van de vereniging

Zo’n vijfentwintig jaar geleden werd ik door Jacqueline Degryse aangesproken om bij Vosdelle te komen schilderen toen ik de jaarlijkse tentoonstelling tijdens de Druivenfeesten bezocht. We kenden elkaar van het Koninklijk Lyceum te Laken waar ik van haar tekenles kreeg.
Het waren vooral de aquarellen die mij aantrokken, maar het duurde toch nog tot mijn pensioen vooraleer ik besloot lid te worden.
Onder leiding van Jacqueline leerde ik aquarelleren, en verder door te kijken en te luisteren naar de raad van mijn collega-schilders.

  • Bloemen, landschappen
  • Aquarel
  • Hier komt tekst over vorming
  • Hier komt tekst over project
Claudine Mertens: Winter (foto credits: Claudine Mertens)
Claudine Mertens: winterlandschap (foto credits: Mertens)
Claudine Mertens: Winter (foto credits: Claudine Mertens)
Ons geduld wordt dus weer eens op de proef gesteld, maar laten we positief, en optimistisch blijven en denken aan alles dat wél nog kan (december 2021)

– Claudine Mertens, Voorzitter

Toen Willy Ophalvens voorzitter werd nam ik het secretariaat voor mijn rekening, en bij zijn vertrek volgde ik hem op als voorzitter om zo het voortbestaan van de vereniging te verzekeren. Je mag stellen dat mijn bijdrage voor Vosdelle eerder op bestuurlijk dan wel op artistiek vlak ligt. Toch schilder ik nog steeds met veel plezier en momenteel mis ik erg onze wekelijkse bijeenkomsten.

Claudine Mertens: Compositie met roze bloemen
Eigen tekst van Claudine Mertens (nog in te vullen)
Claudine Mertens::Oever (foto credits: Mertens)